Wsparcie EFRROW

Niniejsza działalność gospodarcza została utworzona ze wsparciem środków Unii Europejskiej.

Operacja „Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu Studia filmowo-fotograficznego w Golubiu-Dobrzyniu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, mającego na celu wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw.

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przewidywany wynik operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, utworzenie jednego miejsca pracy.

Zapraszamy do kontaktu
Postaramy się przygotować dla Państwa lepszą ofertę niż konkurencja.